politika súborov cookie

- OSOBNÉ INFORMÁCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje chrániť súkromie osôb, ktoré používajú jeho stránky, a dôvernosť poskytovaných informácií.

 

Informácie o zákazníkoch a údaje, ktoré požaduje predávajúci, zodpovedné za spracovanie, sú potrebné najmä na zaznamenanie a sledovanie objednávky, na obchodné riadenie spisu zákazníka.


V súlade so zákonom o ochrane údajov č. 78-17 zo 6. januára 1978 predávajúci vyhlásil zber a spracovanie osobných údajov pre CNIL. Zákazník má právo na trvalý prístup, zmenu, opravu a námietky v súvislosti s informáciami, ktoré sa ho týkajú. Na uplatnenie tohto práva musia iba napísať online alebo poštou Predávajúcemu, poskytnúť im kópiu dokladu totožnosti a uviesť jeho meno, meno, e-mailovú adresu a referenciu zákazníka.


Osobné údaje zozbierané na našom webe sa používajú na vykonávanie spracovania objednávok a riadenie obchodného vzťahu (dodanie, faktúry, popredajný servis). Vaše údaje môžeme použiť aj na reklamné účely, buď po získaní výslovného súhlasu, alebo v rozsahu povolenom zákonom. V prípade potreby môžeme vaše údaje použiť aj na splnenie našich právnych a / alebo regulačných povinností.


Príjemcami vašich osobných údajov sú prípadne naši poskytovatelia platieb alebo zabezpečenia platieb, naši dodávatelia, naši obchodní partneri. V prípade, že to vyžaduje zákon, váš súhlas sa zhromaždí alebo sa vám poskytne možnosť odmietnutia pred akýmkoľvek prenosom údajov.


Naša webová stránka používa cookies. Jedná sa o malé textové súbory uložené na pevnom disku. Cookies, ktoré sa používajú na našom webe, vám umožňujú ponúkať nasledujúce služby: zapamätanie si vašich preferencií a navštívených a / alebo vybratých objektov, zlepšenie vášho prehliadania a zabezpečenie umiestnenia reklám a ponúk, ktoré vidíte online


Väčšina cookies je určená na umožnenie alebo uľahčenie vášho prehliadania a je nevyhnutná pre fungovanie nášho internetového obchodu.

Použitie cookies, vlastných alebo tretích, ktoré nie sú potrebné na fungovanie stránky, vyžaduje výslovný súhlas od vás.


Svojím súhlasom alebo nesúhlasením s používaním súborov cookie môžete vyjadriť príslušnou konfiguráciou pripojovacieho zariadenia. Informácie nájdete v používateľskej príručke k prehliadaču.


Ak chcete zrušiť svoj súhlas s prihlásením na odber bulletinu, jednoducho kliknite na odkaz v dolnej časti každého prijatého bulletinu alebo jednoducho e-mailom na adresu:

ahoj@bearco.fr

Záleží nám na ochrane osobných údajov. Mohli by sme ich použiť na zlepšenie vašich skúseností.